Tu nájdete informácie, ako prebieha proces objednávky na stránke HandmadeVýrobky.sk a ako by ste Vy, ako predajca, mali postupovať pri jej spracovaní.

 

1. Dôležité info o objednávkach

 • na našej stránke sa zobrazujú produkty od viacerých predajcov. Návštevník (zákazník) má možnosť v jednej objednávke objednať tovar od jedného, ale aj viacerých predajcov naraz.
 • keďže môže zákazník kúpiť naraz produkty aj od troch predajcov súčasne, zobrazované ceny produktov sú pre zákazníka bez ceny za poštovné a platobnú metódu. Takisto si zákazník pri vytváraní objednávky nevyberá spôsob platby, pretože ten sa môže líšiť pre každého predajcu.
 • tieto informácie mú budú po vytvorení objednávky poskytnuté od samotných predajcov podľa ceny, množstva a veľkosti tovaru.
 • zákazník nemá pred objednávkou k dispozícii Vaše osobné a kontaktné údaje, tie mu budú Vami poskytnuté hneď po prijatí objednávky.

 

2. Prijatie objednávky

 • keď zákazník vytvorí objednávku, každý predajca, ktorého sa tovar v objednávke nachádzal, bude automaticky informovaný mailom, v ktorom sa budú nachádzať informácie o zákazníkovi a produktoch, ktoré si zákazník objednal.
 • objednávku si môžete skontrolovať v prehľade objednávok, ktorý si môžete pozrieť po prihlásení v sekcii Panel predajcu (odkaz sa nachádza v ľavom hornom menu na stránke).
 • v hornej polovici sa zobrazujú všetky Vaše produkty, ktoré boli v danom období (na vrchu je filter na dátum od do) objednané aj s príslušnými informáciami ako objednané množstvo a ich cena. V poslednom stĺpci tabuľky sa na každom riadku (pre každý produkt) nachádza odkaz Zobraziť objednávky. Po kliknutí na tento odkaz sa zobrazí stránka Objednávky produktu, ktorá zobrazuje všetky objednávky v danom období príslušného produktu. Okrem zobrazeného dátumu objednania, čísla objednávky a mailovej adresy zákazníka, je možné vidieť aj sekciu poznámky k objednávke. V časti poznámka zákazníka sa zobrazuje správa, ktorú zadal zákazník v procese objednávky (ak bola zadaná).
 • v spodnej polovici stránky panel predajcu sa zobrazuje tabuľka so všetkými objednávkami, ktorá zobrazuje základné informácie ako číslo objednávky, cena a dátum. V poslednom stĺcpi s názvom Odkazy sa nachádzajú dva odkazy. Pomocou odkazu zobraziť položky/skryť položky môžete pre kontrolu vidieť objednané produkty v danej objednávke, ktoré sa po kliknutí zobrazia na riadku pod riadkom objednávky. Pomocou druhého odkazu Označiť ako odoslané dávate zákazníkovi (aj nám) najavo, že Vaše produkty z objednávky boli zákazníkovi odoslané.
 • objednávky je možné prezerať aj v admin časti (do ktorej sa dostanete po kliknutí na odkaz upraviť produkty z menu na paneli predajcu) v sekcii s názvom Objednávky.
 • v spodnej časti riadka s objednávkou sa nachádza sekcia komentáre, v ktorej môžete vy ako predajca pridať komentár (správu) k danej objednávke pre zákazníka. Upozorňujeme, že Vami zadaná poznámka k objednávke bude zaslaná aj zákazníkovi formou mailu. Túto sekciu používajte na komunikáciu so zákazníkom ohľadom objednávky:

 • po kliknutí na tlačítko komentáre sa rozbalí história všetkých správ k danej objednávke. Pri každej správe je zobrazený dátum a čas pridania správy a takisto, od koho bola správa zadaná (od). Táto história by mala obsahovať celú potrebnú komunikáciu pre spracovanie objednávky medzi zákazníkom a predajcom.

 • pod históriou správ v spodnej časti sa nachádza formulár na zadanie správy k objednávke. Pre pridanie správy stačí zadať texto do poľa pre vloženie komentára a kliknúť na tlačítko Pridať komentár. Zákazník bude po pridaní správy informovaný mailom rovnako ako vy, keď k objednávke pridá správu zákazník.

3. Spracovanie objednávky

 • po prijatí objednávky je predajca povinný informovať zákazníka pomocou správ k objednávke v čo najkratšej dobe o stave objednaných produktov, o možnosti a spoplatnenia platby, o spôsobe a spoplatnenia doručenia a o iných dôležitých informáciách súvisiacich s jeho objednávkou, vrátane kontaktných údajov predajcu a obchodných podmienok.
 • stavom objednaných produktov sa myslí informácia, či všetky zákazníkom objednané produkty sú dostupné k predaju a či ste schopný ich vyrobiť (resp. spracovať, dodať). Ak nejaký produkt z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zákazníkovi dodať a po dohode so zákazníkom bude tento produkt z objednávky odobratý, informujte prosím zákazníka a nás, aby sme upravili objednávku (aby sme si nenárokovali províziu za odobratý produkt).
 • ak sú produkty dostupné, informujte zákazníka o možnostiach platby za objednávku. Poskytnite informácie, či môže platiť napríklad dobierkou, prevodom na účet, pomocou PayPalu alebo inou platobnou metódou. Nezabudnite informovať, akou sumou je daná platobná metóda spoplatnená (ak je).
 • podobne informujte ohľadom možnosti doručenia tovaru zákazníkovi. Či posielate slovenskou poštou na dobierku, ako balík, kuriér, či máte osobný odber alebo výdajné miesta alebo či zasielate nejakou prepravnou spoločnosťou. Takisto nezabudnite informovať, akou sumou je dane doručenie spoplatnené (ak je).
 • po dohode o spôsobe platby a doručenia zašlite zákazníkovi potvrdenie objednávky a konečnú sumu na úhradu vrátane poplatkov za platbu a doručenie aj spolu s faktúrou (ak ste podnikateľ) spolu s Vašimi obchodnými podmienkami. Vyžiadajte si potvrdenie tejto správy – odpoveď so súhlasom s Vašimi obchodnými podmienkami (aby ste mali dôkaz uzavretia obchodného vzťahu).
 • okrem týchto dôležitých informáciách dajte zákazníkovi vedieť aj iné relevantné informácie, ako napríklad doba spracovania produktu (ako dlho Vám bude trvať, kým produkt vyrobíte/odošlete), spôsob zabalenia (obálka, krabica, iné…) a pod.

 

4. Odoslanie objednávky

 • po odkomunikovaní a odsúhlasení všetkých vyššie uvedených informácií oboma stranami (zákazník – predajca) a odoslaní objednávky označte prosím danú objednávku ako odoslanú. Môžete tak urobiť pomocou odkazu Označiť ako odoslané, ktorý sa nachádza v riadku príslušnej objednávky v prehľadu objednávok v sekcii panel predajcu. Po tomto úkone bude zákazník, ako aj my, informovaný o odoslaní objednávky.
 • ak máte k dispozícií identifikačné číslo zísielky (podacie číslo zo Slovenskej pošty alebo od kuriérskej spoločnosti…), zašlite toto číslo po odoslaní zákazníkovi, prípadne aj s odkazom pre sledovanie zásielky (track&trace).
 • po úspešnom prevzatí objednávky zákazníkom a prijatí platby nás prosím informujte mailom, aby sme danú objednávku vedeli evidovať z Vašej strany ako vybavenú.
 • ak nastane akákoľvek zmena objednávky, ktorá má dopad na Vašu províziu (zmena produktov, stornovaná, vrátená a pod.), informujte nás o tom mailom, aby bola zmena zaznamenaná.