Tu nájdete návod, ako spravovať Vaše produkty, čiže ako ich pridávať, upravovať alebo mazať. Vysvetlené budú najmä dôležité položky, ktoré je vhodné pri produktoch zadať (priateľská URL, katalógové číslo, cena, kategórie, popis, varianty, vlastnosti…).

 

1. Admin časť (správa produktov)

 • komplet správa produktov sa vykonáva v admin časti Vášho konta predajcu. Do tejto časti sa dostanete kliknutím na odkazy Pridať produkt alebo Upraviť produkty, ktoré sa nachádzajú v menu panela predajcu (tu).
 • v tejto časti okrem správy produktov môžete spravovať knižnicu médií (vaše nahraté súbory ako obrázky a pod.), Váš profil a nastavenia obchodu (ktoré ste už zadávali v časti Nastavenia obchodu), ako aj vidieť zoznam objednávok Vašich produktov.
 • v sekcii Produkty nájdete tabuľkový výpis všetkých Vašich produktov aj so zobrazenými hlavnými vlastnosťami. Pri práci s tabuľkou môžete využiť na ľahšie vyhľadávanie filtre alebo možnosť hľadania umiestnené nad tabuľkou.
 • po prejdení kurzorom ponad riadok s produktom sa v prvom stĺpci s menom produktu zobrazia odkazy (linky) na prácu s daným produktom.
 • Odkaz Zahodiť daný produkt premiestni do koša (nebude sa zobrazovať v obchode a v tabuľke), odkaz Upraviť zobrazí stránku pre kompletnú úpravu produktu, Rýchla úprava zobrazí blok na rýchlu úpravu základných vlastností produktu priamo v tabuľke.
 • Ak produkt nie je ešte publikovaný (koncept), zobrazí sa odkaz Náhľad, pomocou ktorého si môžete na vyskúšanie pozrieť, ako bude vyzerať stránka Vášho produktu v obchode. Ak je produkt už publikovaný, odkazom Zobraziť sa dostanete na stránku daného produktu.

 

2. Pridanie produktu (meno, priateľský odkaz, koncept)

 • na stránku pridania produktu sa dostanete kliknutím na tlačítko Pridať nový, ktorý sa nachádza v hornej časti admin sekcie Produkty alebo priamo v ľavom menu pod sekciou Všetky produkty.
 • do prvej položky na vrchu stránku sa zadáva názov produktu. Názov by mal byť výstižný, aby bolo jasné, o aký produkt sa jedná, ale nie príliš dlhý. Nehodí sa názov “obraz” alebo “stolička”, lepšie je “malá drevená stolička” alebo “obraz západu slnka”, príliš dlhé je “malá stolička s obrázkami k detskému stolíku”.
 • po zadaní mena produktu a kliknutí mimo tejto položky (na šedé pozadie, do inej položky…) sa priebežne uloží koncept Produktu. Počas zadávania informácií sa priebežne v pozadí koncept ukladá, aby sa pre istotu dáta nestratili nečakaným zavretím stránky.
 • pod položkou pre meno sa následne zobrazí položka Trvalý odkaz. Toto je URL adresa, ktorá bude odkazovať na stránku Vášho produktu. Automaticky je generovaná z názvu produktu, takže ju nemusíte meniť. Pri schvaľovaní produktu bude upravená adminom stránky tak, že na jej začiatku bude pridané identifikačné číslo produktu (napr. 54-drevena-stolicka). Ak náhodou sa po dodatočnej zmene nezmení podľa názvu produktu, kliknite na tlačítko upraviť a zadajte požadovaný odkaz (nesmie obsahovať medzery a diakritiku!)
 • pokiaľ si želáte pridávanie produktu prerušiť, ale ešte ho nechcete poslať na schválenie (kontrola adminom a jeho zverejnenie na obchode), kliknite na tlačítko Uložiť koncept, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu stránky, v sekcii Publikovať.

 

3. Kategória a popis produktu

 • v pravej časti stránky pre pridanie produktu pod sekciou Publikovať sa nachádza sekcia Kategórie produktu, kde je zobrazená stromová štruktúra všetkých dostupných kategórií. V súčasnosti sú dostupné dve úrovne kategórií (hlavná s jednou úrovňou podkategórií).
 • tu zaškrtnite aspoň jednu z hlavných kategórií a prípadne vyberte aj jej podkategóriu, ak je pre Vás produkt výstižná. Priradené kategórie ako aj ostatné informácie ohľadom produktu budú skontrolované a upravené (ak bude nutné) adminom pri schvaľovaní.
 • v ľavej časti stránky sa nachádzajú dve väčšie plochy pre zadanie textu s možnosťou formátovania (horná lišta pre úpravu textu). Prvá položka slúži na zadanie hlavného popisu produktu, ktorý sa bude na stránke produktu zobrazovať v spodnej časti na karte Popis.
 • druhá položka slúži na zadanie krátkeho popisu produktu, ktorý sa bude zobrazovať na stránke produktu v hlavičke hneď pod názvom a cenou produktu.
 • krátky popis by mal obsahovať nie príliš dlhý text (najlepšie jedna veta), ktorý bližšie vystihuje, o aký produkt sa jedná (napríklad “Malá drevená stolička v hnedej farbe, vhodná pre deti”).
 • hlavný popis produktu by mal obsahovať všetky ostatné informácie o produkte. V prvom rade by to mal byť rozsiahlejší popis produktu (napr. úplne presne o čo sa jedná, akým spôsobom to bolo vyhotovené, ako sa treba o to starať, aká je údržba, životnosť, fukncionalita atď.).
 • ak údaje o možnosti doručenia, platby a doby dodania nemáte spoločne pre všetky Vaše produkty zadané v popise, ktorý ste zadávali pri písaní profilu obchodu (Informácie predajcu), zahrňte tieto informácie do tohto popisu.
 • pri písaní popisov produktu môžete použiť formátovanie z panela nástrojov (tučné písmo, odrážky, nadpisy, farba písma…)

 

4. Typ produktu, cena, daň

 • pod položkou pre zadanie hlavného popisu produktu sa nachádza sekcia s názvom Informácie o produkte, kde je možné zadať viacero nastavení pre daný produkt.
 • vedľa názvu tejto sekcie sa nachádza tlačítko (selectovník), pomocou ktorého môžete vybrať typ produktu. Jednoduchý produkt je taký, ktorý nemá viac variánt (rôzne farby, veľkosti…), napríklad kabelka jednej veľkosti a farby. Typ Rôzne produkty je taký, ktorý má viacero variánt. Napríklad stolička, ktorú je možné zakúpiť v troch rôznych farbách (zákazník si musí pre kúpu jeden variant vybrať).
 • na prvej karte tejto sekcie s názvom Základné je možné zadať cenu produktu, ak sa jedná o jednoduchý produkt. V prípade produktu s variantami sa ceny zadávajú jednotlivo pre každý variant (vysvetlené v časti o variantoch).
 • pre zadanie ceny produktu vpíšte sumu v eurách do položky Bežná cena vrátane DPH. Zadajte iba číselné vyjadrenie ceny (desatinné číslo s čiarkou) bez medzier a znaku eura (€).
 • ak je produkt v akcii, vyplňte aj položku Akciová cena a pri produkte sa bude zobrazovať aj pôvodná a aj akciová cena. Ak chcete danú akciu časovo obmedziť (od do konkrétneho dátumu), kliknite na odkaz Obdobie, ktorý sa nachádza hneď pod touto položkou. Po kliknutí na odkaz sa zobrazia dve položky, na zadanie dátumu od a do. Po kliknutí na túto položku sa zobrazí dátumovník, z ktorého môžete kliknutím vybrať konkrétny dátum. Dátum sa zobrazuje v tvare rok-mesiac-deň.
 • v spodnej časti tejto karty sa zadáva spôsob zdanenia produktu. Väčšina produktov má základnú zdanienie, takže nechajte vybraté položky Zdaniteľné a Základná (20%) daň. Niektoré produkty nepodliehajú daneniu alebo majú zníženú sadzbu (10%). V týchto prípadoch vyberte príslušné položky pre zdanenie a sadzbu.

 

5. Katalógové číslo, správa skladu

 • na druhej karte tejto sekcie s názvom Katalóg je možné nastaviť katalógové číslo produktu a nastavenia spravovania skladu. Katalógové číslo nemusíte zadávať, bude zadané administrátorom a bude slúžiť ako unikátny (jedinečný) identifikátor produktu. Podľa tohto čísla bude jednoduché pracovať s produktami (hľadanie).
 • v spodnej časti sa nachádza položka predávať jednotlivo. Zaškrtnite, ak je daný produkt možné v jednej objednávke objednať iba raz (nie viac kusov v rámci jednej objednávky).
 • ak nechcete pokročilejšie spravovať sklad pre daný produkt (zadávanie presného počtu na sklade, obmedziť predobjednávky a podobne…), nechajte položku spravovať sklad nezaškrtnutú. Pri tomto nastavení stačí nastaviť položku stav skladu, kde zadáte, či je produkt skladom, vypredaný alebo či je ho možné objednať predobjednať (nie je skladom, ale po objednávky bude vyrobený a dodaný).
 • pri pokročilejšom spravovaní skladu (položka spravovať sklad zaškrtnutá) môžete v položke množstvo na sklade zadať presný počet kusov produktu na sklade. Tento počet sa bude zobrazovať na stránke produktu. Následne môžete, ale nemusíte zablokovať položkou povoliť predobjednávky objednanie tohto produktu, ak nie je skladom.
 • pokiaľ vytvárate varianty produktu (typ produktu je rôzne produkty), môžete údaj množstvo skladom nastaviť pre každý variant zvlášť. Ak nebude nastavená táto hodnota pre každý variant zvlášť, bude sa zobrazovať hodnota nastavená na tomto mieste.

 

6. Vlastnosti produktu (atribúty/parametre)

 • na tretej karte tejto sekcie s názvom Doprava je možné nastaviť základné vlastnosti produktu ako je hmotnosť a rozmery. Tieto údaje sa budú zobrazovať na stránke produktu na karte špecifikácia. Hmotnosť sa zadáva v kilogramoch a rozmery v centimetroch. Oba údaje zadávajte iba číselne (nie medzery a značky cm alebo kg) a pre desatinné čísla použite čiarku (nie bodku).
 • na ďalšej karte tejto sekcie s názvom Vlastnosti môžete zadať akékoľvek vlastnosti (parametre) pre tento produkt. Na začiatok si môžete vybrať (ak je to relevantné pre daný produkt ) z už zadaných vlastností pomocou vysúvacieho zoznamu (selectovníka), kde nájdete základné parametre ako farba, materiál, téma, spôsob výroby… Pomocou týchto vlastností je možné filtrovať produkty.
 • pre zadanie vlastnosti ju vyberte z vysúvacieho zoznamu a kliknite na tlačítko Pridať. Následne sa zobrazí menšia sekcia pre túto vlastnosť. V jej hlavičke (horný riadok) vidíte naľavo jej názov a v pravej časti je možnosť túto vlastnosť odobrať (ak ste ju pridali omylom), ako aj skryt/zobraziť jej detaily (ikona šípky hore a dole).
 • ak ste si vybrali vlastnosť, ktorá už bola zadefinovaná (adminom), po kliknutí na položku Hodnota (/-ty) sa zobrazí zoznam možností danej vlastnosti, z ktorých si môžete vybrať jeden a viac. Po pridaní hodnoty ju môžete odobrať kliknutím na malý krížik, ktorý sa zobrazuje v pravom hornom rohu každej hodnoty.
 • pozor, pre uloženie vlastností je nutné kliknúť na tlačítko Uložiť vlastnosti, ktoré sa nachádza v ľavej spodnej časti sekcie Vlasnosti.
 • ak sa medzi hodnotami preddefinovanej vlastnosti nenachádza taká, ktorá sa hodí na Váš produkt, zakomponujte toto spojenie vlastnosť-hodnota do popisu produktu. Následne môžete kontaktovať admina, či nebude daná hodnota pridaná pre túto vlastnosť.
 • ak si želáte pridať Vašu vlastnosť produktu, nechajte vybratú možnosť Vlastná vlastnosť produktu a kliknite na tlačítko Pridať. Následne zadajte jej meno (napríklad typ dreva…) a hodnotu. Pre zadanie viacej hodnôt použite na ich oddelenie znak zvslej čiary (“|”), čiže napríklad “buk|dub|javor”. Ak neviete zadať tento znak na klávesnici, môžete ho skopírovať z tohto textu.
 • pre všetky vlastnosti (preddefinované aj vlastné) môžete položkou Viditeľné na stránke produktu určiť, či sa táto informácia bude zobrazovať na stránke produktu. Ak si nejakú vlastnosť neželáte momentálne alebo z iného dôvodu zobrazovať na stránke produktu, odškrtnite túto možnosť.

 

7. Ostatné informácie o produkte

 • na štvrtej karte tejto sekcie s názvom Súvisiace produkty je možné nastaviť produkty, ktoré sa na stránke produktu budú zobrazovať v časti Môže sa Vám páčiť. Tie zadáte v položke lepšia alternatíva, kde po kliknutí vpíšte najmenej tri znaky z hľadaného produktu a následne sa zobrazí zoznam nájdených produktov, z ktorých môžete vybrať ten požadovaný. Toto slúži, ak chcete pri danom produkte zobraziť jeho inú možnosť (napríklad akciová ponuka, set – balíček a iné) alebo ak len chcete zobraziť nejaké iné produkty spoločne s týmto.
 • do druhej položky Spoločne kupované môžete zadať produkty, ktoré zákazníci zvyknú zvyčajne kupovať spolu s daným produktom alebo ktoré len chcete zobraziť/reklamovať. Tieto produkty sa zobrazia na stránke nákupného košíka pri procese objednávky v časti Monžo Vás zaujme.
 • na poslednej karte tejto sekcie s názvom Pokročilé môžete nastaviť ostatné informácie o produkte. V položke Poznámka k nákupu môžete pridať poznámku, ktorá pri objednaní daného produktu bude zaslaná zákazníkovi. Využitie je rôzne, napríklad upozornenie na niečo aktuálne dôležité, nejaká doplňujúca informácia a podobne…
 • položka Povoliť recenzie slúži na aktivovanie/deaktivovanie možnosti pridávať recenzie na stránke produktu

 

8. Varianty produktu

 • pre zadanie variantov produktu musíte mať nastavený typ produktu (v hlavičke sekcie Informácie o produkte z vysúvacieho zoznamu – selectovníka) na Rôzne produkty. Okrem toho musíte mať nastavenú aspoň jednu vlastnosť produktu s rôznymi hodnotami (preddefinované ako farba, materiál a pod. alebo mať pridanú vlastnú s rôznymi hodnotami) a zaškrtnutou možnosťou Použiť pre varianty. Práve tieto hodnoty (hodnoty vlastností/atribútov) budú použité pre varianty.
 • varianty sa spravujú na šiestej karte tejto sekcie s názvom Varianty. Na začiatku sa nachádza vysúvací zoznam (selectovník), ktorý má dve možnosti na pridanie variantu a to pridať jednotlivo variant (hodnota Pridať variant) alebo Vytvoriť varianty zo všetkých vlastností. Druhú možnosť neodporúčame, pretože pri veľkom počte vlastností sa vytvorí množstvo kombinácií variantov…
 • po kliknutí na tlačítko Vykonať pri vybratej možnosti Pridať variant sa zobrazia možnosti variantu. V prvej položke Prednastavené hodnoty je možné vybrať variant, ktorý sa bude zobrazovať ako prednastavený (automaticky bude vybratý tento variant pri produkte).
 • pod touto položkou je položka, ktorá slúži na vykonanie hromadných akcií pre všetky varianty, aby sa nemuseli pracne zadávať jednotlivo. Napríklad naraz znížiť ceny, nastaviť akciové ceny, zadať rozmery, skladové informácie a pod.
 • pod touto položkou sa nachádza tabuľka všetkých variantov, kde každý riadok predstavuje jeden variant. Tieto riadky je možné skyť/zobraziť podobne, ako pri Vlastnostiach (na konci riadku ikona šípky).
 • pri variante sa zadávajú rovnaké informácie, ako pri jednoduchom produkte ako je cena, obrázok (kliknutím na tmavomodrú ikonu obrázka hneď na začiatku), rozmery, popis atď. Katalógové číslo netreba zadávať, bude zadané administrátorom.

 

9. Recenzie, značky (tagy)

 • v spodnej časti pod krátkym popisom sa nachádzajú recenzie (komentáre) produktu (táto sekcia sa zobrazuje len pre už publikovaný produkt, nie pri vytváraní produktu)
 • tieto recenzie sú overované administrátorom, na každú recenziu máte ale ako predajca daného produktu možnosť odpovedať. Po prejdení myšou ponad riadok s recenziou sa zobrazí v spodnej časti v strede odkaz odpovedať. Po kliknutí naň sa zobrazí blok pre zadanie komentáru a tlačítka na jeho uloženie alebo zrušenie.
 • v pravom stĺpci pod sekciou kategórie sa nachádza sekcia Značky produktu (tagy). Tieto značky slúžia ako kľúčové slová (charakteristika) ku danému produktu. Pomocou týchto tagov je možné daný produkt aj vyhľadať, resp. po kliknutí (hľadaní) tagu sa na stránke zobrazia produkty, ktoré ho obsahujú.
 • po kliknutí do poľa na vloženie textu v hornej časti sekcie je možné zadať jednu značku a kliknutím na tlačítko pridať ju uložiť alebo je možné zadať aj viac značiek naraz tým, že budú oddelené čiarkou (“,”). Pridané značky sa zobrazujú nižšie a každá z nich obsahuje malý krížik, pomocou ktorého je možné danú značku odobrať.
 • pre lepšiu identifikáciu produktu pomocou značiek je možné vybrať aj niektoré značky zo zoznamu už najpoužívanejších. Po kliknutí na tlačítko Vybrať z najpoužívanejších značiek sa zobrazí po načítaní menší blok nižšie s najpoužívanejšími značkami. Po kliknutí na niektorú z nich bude táto značku k produktu pridaná.

 

10. Obrázok, galéria, štítok produktu

 • v pravom stĺpci sa nachádza sekcia s názvom Ľubovoľný štítok produktu, ktorá slúži na zadanie špeciálneho označenia produktu. Do poľa s názvom text menovky sa zadáva príslušný text ako napríklad “Akcia”, “Nové”, “Zľava”, “Výpredaj” alebo “Dopredaj”.
 • položka s názvom CSS trieda menovky je momentálne nedostupná
 • v sekcii s názvom Obrázok produktu sa nastavuje hlavný obrázok produktu. Po kliknutí na tlačítko Nastaviť obrázok produktu sa zobrazí knižnica médií, kde je možné obrázok nahrať alebo vybrať už z nahratých.
 • hlavný obrázok produktu by mal byť štvorcových rozmerov o minimálnej veľkosti 410×410 pixelov, na bielom alebo svetlom pozadí, jasne a ostro viditeľný, jednoducho predajný a atraktívny:)
 • ďalšie obrázky produktu je možné prídať v sekcii Galéria produktu, ktorá sa tiež nachádza v pravom stĺpci. Po kliknutí na tlačítko Pridať obrázok galérie produktu sa zobrazí knižnica médií.
 • po pridaní obrázkov do galérie je možné tieto obrázky zmazať ikonkou krížika, ktorá sa zobrazí po prejdení myšou ponad miniatúru obrázka v tejto sekcii. Taktiež je možné ich preskupiť (zmeniť ich poradie zobrazovania) kliknutím a podržaním tlačítko myši s následným premiestnením (drag&drop).
 • vo výpise produktov na stránke obchodu sa zobrazuje vždy hlavný obrázok produktu. Obrázky z galérie produktu sa zobrazujú až na samotnej stránke produktu. Je možné ich zobraziť aj na stránke obchodu tým, že zaškrtnete možnosť Použiť extra galériu pre tento produkt, ktorá sa nachádza v sekcii s názvom Extra galéria produktu v pravom stĺpci. Návštevníkovi sa po prejdení myšou ponad produkt zobrazia miniatúry prvých troch obrázkov z galérie produktu. Po kliknutí na jednu z miniatúr nahradí daný obrázok hlavný obrázok produktu. Zákazník tak bude mať možnosť urýchlene vidieť z produktu viac.