Tu nájdete informácie, ako môžete Váš obchod a Vaše produkty na našej stránke výraznejšie propagovať (zviditeľniť) a zvýšiť tak šance na získanie zákazníkov. Cenník je platný od 12.9.2018.

 

1. Reklamný banner “carousel” (menič obrázkov)

 • jedná sa o Váš obrázok s ľubovoľným textom, ktorý sa bude zobrazovať na hlavnej stránke (domovskej) hneď na vrchu v meniči obrázkov (carousel).
 • cena za umiestnenie jedného bannera je 5€ bez DPH na týždeň alebo 15€ bez DPH na mesiac.

 

2. Reklamný banner “predajca”

 • jedná sa o obrázok s ľubovoľným textom a tlačítkom (na odkazovanie na Váš produkt/obchod), ktorý sa zobrazuje na hlavnej stránke (domovskej) pod sekciou Najpredávanejšie.
 • cena za umiestnenie bannera je 7€ bez DPH na týždeň alebo 25€ bez DPH na mesiac.

 

3. Reklamný banner “top produkt”

 • jedná sa o obrázok produktu s jeho názvom a krátkym textom a tlačítkom (na odkazovanie na Váš produkt/obchod), ktorý sa zobrazuje v ľavom stĺpci na hlavnej stránke (domovskej) a v pravom stĺpci na ostatných stránkach.
 • cena za umiestnenie jedného bannera je 5€ bez DPH na týždeň alebo 15€ bez DPH na mesiac.

 

4. Blogový príspevok “prezentácia predajcu”

 • jedná sa o článok v sekcii blog v kategórii prezentácie predajcu. Tento článok slúži pre Vás ako prezentácia, môžete v ňom použiť ľubovoľný text, obrázky, odkazy, v podstate akýkoľvek obsah (okrem odkazov na Váš web/sociálne siete a kontaktných údajov).
 • odkazy na tento článok sa môžu zobrazovať (pokiaľ to je relevantné) na domovskej stránke na spodku v sekcii Najnovšie blogy, ako aj v sekcii Blog v bočnom paneli (posledné komentáre, archív…).
 • samotný článok sa bude zobrazovať v predplatenom období (alebo natrvalo) v tejto sekcii blogu, takže bude non stop dostupný.
 • cena za zverejnenie blogu je 8€ bez DPH na týždeň, 30€ bez DPH na mesiac alebo 50€ bez DPH natvralo.

 

5. “Odkaz predajcu” v hlavnom menu

 • jedná sa o odkaz (link) na Váš obchod, ktorý sa bude zobrazovať ako položka v zozname Predajcovia v hlavnom menu na stránke.
 • cena za umiestnenie odkazu je 3€ bez DPH na týždeň, 10€ bez DPH na mesiac alebo 40€ bez DPH natrvalo.

 

6. Odkaz v sekcii “Naši predajcovia”

 • jedná sa o odkaz (link) na Váš obchod spolu s logom, ktorý sa bude zobrazovať v zozname Naši predajcovia, ktorý sa zobrazuje na všetkých stránkach nad pätičkou (footrom).
 • cena pre prvých 5 odkazov za umiestnenie odkazu je 5€ bez DPH na týždeň, 15€ bez DPH na mesiac alebo 60€ bez DPH natrvalo.
 • cena pre ostatné odkazy za umiestnenie odkazu je 3€ bez DPH na týždeň, 10€ bez DPH na mesiac alebo 30€ bez DPH natrvalo.

 

7. Reklamovanie pomocou newslettra – nedostupné

 • projekt sa nedávno spustil, momentálne nedostupné. Bude sprístupnené po vybudovaní mailovej základne.

 

8. Reklamovanie na sociálnych sieťach – nedostupné

 • projekt sa nedávno spustil, momentálne nedostupné. Bude sprístupnené po vybudovaní sociálnej základne.