Všetky informácie na stránke sú pravidelne kontrolované administrátorom, no nie sú záväzné. Portál handmadevyrobky.sk si vyhradzuje právo na obsah stránky (obrázky, popisy produktov, blogy, informácie predajcov) a dané údaje nie je možné kopírovať bez nášho vedomia. Portál handmadevyrobky.sk nenesie zodpovednosť za pravdivosť a korektnosť informácii zobrazených na stránke produktov a predajcov. V prípade chybných informácii na stránke www.handmadevyrobky.sk nás prosím kontaktujte emailom na adrese admin@handmadevyrobky.sk.

Vložením obrázkov a textov (popisy produktu/predajcu) používateľ súhlasí s jeho zobrazením a vzdáva sa všetkých autorských práv. Za vložený obrázok a texty) nesie plnú zodpovednosť používateľ, ktorý daný materiál pridal. Používateľ zaručuje, že nebude pridávať obrázky a texty s erotickým, násilným alebo inak nelegálnym motívom a obsahom. Nevhodné obrázky alebo texty môžu byť prevádzkovateľom upravené alebo vymazané.